โยคะ ง่ายๆ แก้ปวดหลัง ตอนที่ 3

 

โยคะ ง่ายๆ แก้ปวกหลัง ตอนที่ 3

1.  นอนหงาย

2. กางมือออกทั้งสองทั้ง

3. ยกขาตั้งขึ้น

4. เบนขาทั้งสองข้างไปด้านใดด้านหนึ่ง โดยพยายามให้หลังแนบกับพื้น

5. หายใจเข้าออกซัก 5 ครั้ง

6. ตั้งขาเหมือนเดิม

7. ทำสลับข้าง

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s