8 สิ่งง่ายๆ ท่องไว้ขึ้นใจ เตรียมตัวก่อนไปสัมภาษณ์งาน

1. ศึกษาข้อมูลของบริษัทที่จะไปสัมภาษณ์

2. เตรียมคำตอบที่คิดว่าเป็นคำถามประจำสำหรับการสัมภาษณ์งาน และเตรียมคำถามที่สงสัยเกี่ยวกับบริษัท

3. เตรียมเสื้อผ้าให้เหมาะสมกับบริษัทที่จะไปสัมภาษณ์

4. ไปถึงก่อนเวลาสัมภาษณ์ซักเล็กน้อย

5. เตรียมเรซูเม ปากกา และเอกสารที่เกี่ยวข้อง

6. มี Eye Contact กับผู้สัมภาษณ์

7. อย่าถามเรื่องเงินเดือน ตั้งแต่บทสนทนาเริ่มต้น

8.  จดหมายขอบคุณที่บริษัทให้ความสนใจที่เรียกไปสัมภาษณ์

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s