เบี้ยผู้สูงอายุ

บล็อคนี้ เขียนขึ้นมา สืบเนื่องมาจากว่า คุณแม่ผู้โดนคุณตาแจ้งเกิดให้ช้าไป 1 ปี

ณ ขณะที่เขียนบล็อคนี้จะเป็นปี พ.ศ. 2561

เลยเพิ่งครบรอบวันเกิด 59 ปี เมื่อหลายวันที่ผ่านมา ทั้งที่ฉลองแซยิด ครบรอบ 60 ไปตั้งแต่พฤศจิกายนปีที่แล้ว

คราวนี้เราก็ได้ยินมาว่าพอเป็นผู้สูงอายุแล้ว จะได้สวัสดิการผู้สูงอายุ แต่ก็เป็นจำนวนเงินที่ไม่ได้มากอะไร แต่ก็ควรที่จะรักษาสิทธิ์ ทางเราเลยเสิร์ช Google ดูว่าจะต้องเตรียมตัวอะไรยังไงบ้าง ได้ความว่า

  1. จะต้องเป็นคนที่มีอายุ 59 ปี ขึ้นไป และวันเกิดไม่เกิน 31 ตุลาคม ในปีนั้นๆ
  2. จะต้องไม่ได้รับเงินบำนาญ หรืออะไรก็ตามที่ได้จากรัฐ
  3. ไปที่สำนักงานเขต ที่ตัวเองมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน

หลักฐานที่ต้องเตรียมไปวันยื่นเอกสาร

  1. บัตรประชาชน + สำเนาบัตรประชาชน
  2. สำเนาทะเบียนบ้าน (ในเว็บเขียนว่าตัวจริงด้วย แต่เราไม่ได้เอาไปเจ้าหน้าที่ก็ไม่ได้ว่าอะไร)
  3. สำเนาหน้าบัญชีธนาคาร (Book Bank) สมัยนี้ได้ทุกธนาคารแล้ว

พอไปถึงเขตให้ไปที่ หน่วยบริการ ผู้สูงอายุและพิการ ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมP1260777

แจ้งเจ้าหน้าที่ว่าจะมายื่นขอเบี้ยประกันผู้สูงอายุ

ลูกหลานสามารถไปแทนได้ แต่ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ และบัตรประชาชนพร้อมสำเนา ของลูกหลานด้วย

เจ้าหน้าที่จะกรอกข้อมูลให้ แล้วให้คุณแม่เราเซนต์ และขอรายละเอียดบุคคลที่ติดต่อได้

วันที่ไปไม่ค่อยมีคน ใช้เวลาประมาณ 10 นาที เสร็จ

เจ้าหน้าที่แจ้งว่าให้มาใหม่ เดือน มกราคม 2562 เพื่อฟังผลว่าได้หรือไม่ ซึ่งปกติถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดก็จะได้

สิ่งที่ต้องเตรียมมาในเดือนมกราคม

  1. บัตรประชาชน + สำเนาบัตรประชาชน
  2. สมุดบัญชีธนาคาร (ธนาคารเดิมที่เคยให้ไว้) + สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร (Bookbank)

จะได้รับเงินในเดือนตุลาคม ของปีถัดไป

เงินที่ได้จะเป็นแบบขั้นบันได

60 – 69 ปี ได้รับ 600 บาท

70-79 ปี ได้รับ 700 บาท

80 – 89  ปี ได้รับ 800 บาท

90 ปี ขึ้นไป ได้รับ 1,000 บาท

ใครที่มีพ่อแม่อายุ 59 ปี ขึ้นไป ลองพาคุณพ่อคุณแม่ไปดูนะคะ

คุณพ่อคุณแม่ จะได้รับเงินมากินขนมเล่นยามเกษียณ

ดูคลิปเพิ่มเติมได้ที่นี่ค่ะ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s